Bli en riktigt vass kommunikativ ledare!

Tillsammans med kommunikationsexperten Charlie Nordblom får du vässa ditt kommunikativa ledarskap, undersöka faktorerna bakom medarbetarengagemang och lära dig mer om kommunikativa beteenden!

För att nå önskade affärsresultat är det kommunikativa ledarskapet en nyckelfaktor och kommunikationen hos en ledare kan vara avgörande för hur ett team eller organisation presterar. Men med rätt kunskap om vilka kommunikationsbeteenden som är kritiska och nödvändiga samt vilken roll kommunikatören har för att stötta det kommunikativa ledarskapet går det att nå önskade resultat och mål. 


#DIKsessions

Under hösten anordnar vi en  seminarieserie för dig som arbetar med kommunikation.  Läs mer om #DIKsessions på DIK:s hemsida: www.dik.se/diksessions

Allt du behöver veta

När: 24 november

Frukosten serveras hos DIK på Bondegatan 21 från kl 07.30 . Kl  08.00 drar seminariet igång. Eftersom alla sessions spelas in sker sista insläpp 07.50. Sluttid ca 10.00

#DIKsessions är kostnadsfritt men antal platser är begränsat, Skulle du få förhinder måste du anmäla detta.  Om du inte avanmäler din medverkan debiteras  en avgift på 300 kr.

Kan du inte närvara?

#DIKsessions spelas in och kommer att finnas tillgängligt på  www.dik.se/diksessions  5 dagar efter genomfört event.


Anmäl dig

Föreläsare

Charlie Nordblom
Kommunikationsexpert inom kommunikativt ledarskap

Charlie Nordblom har lång erfarenhet inom området kommunikativt ledarskap. Han har bland annat arbetat som Senior Vice-President Corporate Communication på Volvo Group med strategisk utveckling av kommunikativt ledarskap, företagskultur och medarbetarengagemang. 2007 tilldelades Volvokoncernen det Stora Kommunikationspriset för sitt kommunikativa ledarskap

Läs mer

Ett event av

DIK - facket för kultur och kommunikation
Caroline.Kejnemar@dik.se